• darkblurbg

Mijn naam is Caroline Jager. Ik ben 34 jaar en woon in Utrecht.
Als systeemtherapeut en pedagoog zie ik het als mijn missie en passie om mensen in hun kracht te zetten en verbindend te werken. Je geliefd, gewaardeerd en verbonden voelen is zo essentieel om te kunnen en mogen groeien als mens. Een heel belangrijk uitgangspunt in de therapie is de investering in een vertrouwensband als startpunt voor een samenwerkingsrelatie. Het is de basis van waaruit je ondersteunend, maar soms ook confronterend kunt zijn. Centraal staat wat mij betreft in ieder gesprek de ruimte voor empathie, nieuwsgierigheid, acceptatie en humor.

Na mijn studie pedagogiek aan de Universiteit van Leiden, heb ik vier jaar gewerkt als jeugdhulpverlener met gezinnen waarbinnen complexe en meervoudige problemen speelden. Psychische klachten bij zowel ouder als kind, verslaving, financiële problemen of gedragsproblemen. Maar altijd ging dit gepaard met spanningen in de relatie. Dit heeft mij doen beslissen om mij te specialiseren tot systeemtherapeut. Centraal in deze opleiding stond de hechtings- en emotiegerichte therapie (EFT en AFFT).
Als therapeut benader ik de ander vanuit een holistisch perspectief. Met aandacht voor jou als mens, jouw context, jouw achtergrond en jouw normen en waarden.
Met inmiddels ruim zes jaar ervaring als systeemtherapeut, waarbij ik zowel gezinnen als stellen en individuen heb begeleid, heb ik al vele mensen op weg kunnen helpen in het herstellen van hun zelfbeeld en relatie(s).
Naast mijn werk als systeemtherapeut ben ik ook ruim vijf jaar als gedragswetenschapper verbonden geweest aan verschillende residentiële voorzieningen waarbij ik zowel professionals heb ondersteund in de dagelijkse zorg voor en pedagogische begeleiding van de jongeren, als ouders en hun kinderen heb mogen begeleiden in het herstellen van de relatiebreuk die tussen hen is ontstaan.