• darkblurbg

Ik start altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Met elkaar onderzoeken we of ik iets voor jou/jullie kan betekenen door de hulpvraag te bespreken. Ik kan dan ook verdere uitleg geven over de therapie en mijn aanpak. Daarnaast is het belangrijk om te ervaren of er wederzijds sprake is van een klik. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
Wanneer besloten is om met de therapie te starten volgt er een intake. Dan zal ik uitgebreider ingaan op wie jullie zijn/wie je bent, de hulpvraag, de omstandigheden en de verwachtingen. Daarnaast bekijken we hoeveel sessies nodig zullen zijn.

De therapie zal ik altijd afsluiten door middel van een evaluatie. Een terugblik op het doorlopen traject.

Indien nodig, kunnen de sessies ook online (via Skype) plaatsvinden.

Vergoedingen

Gezins- en relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de (basis) zorgverzekering. Het  wordt soms wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Vaak heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Ik adviseer om, voorafgaand aan de therapie, navraag te doen bij de zorgverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

Gezinstherapie kan in een aantal gevallen ook vergoed worden vanuit de Jeugdwet. Voorafgaand aan de therapie zal er contact gezocht moeten worden met de desbetreffende gemeente om de mogelijkheden van een beschikking na te gaan.