• darkblurbg

Binnen de gezinstherapie staat jullie gezin centraal. Jullie hebben duidelijk voor ogen wat goed gaat en wat beter zou kunnen. De hulpvraag waarmee jullie bij mij terecht zijn gekomen. Het uitgangspunt is dat jullie allen op zoek zijn naar een betere relatie met elkaar. Ieder gezinslid speelt daarin een belangrijke rol. Van elkaar leer je ontdekken welke behoeftes, verwachtingen en verlangens er zijn en hoe belangrijk het is om daar acceptatie, begrip en erkenning voor te hebben. Wanneer we ons gezien en gehoord voelen staan we (weer) open voor contact en verbinding met de ander. We zijn in staat ons te verplaatsen in de ander en mee te voelen.

Dit zijn allemaal principes vanuit de AFFT (Attachment Focused Family Therapy), ofwel hechtingsgerichte gezinstherapie. Deze therapie is ontwikkeld door Dan Hughes en heet oorspronkelijk DDP (Dyadic Developmental Psychotherapie). Hij liet zich inspireren door de hechtingstheorie (ontwikkeld door John Bowlby) en zijn jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen en hun ouders. Hij brengt onze behoefte om ons te binden en ons vermogen om ons te verplaatsen in anderen samen als de twee belangrijkste pijlers in de therapie. SANE is hiervan het gevolg: een basishouding bestaand uit Speelsheid, Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie. Ik werk in mijn praktijk met deze therapie als basis.
Er is geen leeftijdsgrens voor de gezinstherapie.

Wanneer kan gezinstherapie helpend zijn

  • Nieuw samengestelde gezinnen
  • Adoptie- en pleeggezinnen
  • Gezinnen die kampen met ingrijpende levensgebeurtenissen als trauma, rouw- en verlies
  • Ouder-kind relatieproblematiek
  • Psychische- en gedragsproblemen bij kinderen

Tarieven

Een gezinstherapie sessie duurt in principe 90 minuten. Indien nodig kan het langer.
Gezinstherapie (90 min): €163,35 (incl. 21% BTW)